just dance
ellen van de gruiter -  sherborne bewegingspedagoge

Begeleiding

begeleiding

Voor wie?

Kinderen van 0-12 jaar met gedrag- en leermoeilijkheden
Kinderen met hechtingsproblematiek en gebrek aan basisvertrouwen

Kinderen die zich ongelukkig voelen en niet lekker in hun vel zitten, uiten dat in hun gedrag thuis en/of op school. Vaak is het ook af te lezen aan moeilijkheden bij het leren.
Moeilijkheden kunnen zowel uit het kind zelf voortkomen of te maken hebben met problemen in de gezinssituatie. Het kind is onzeker, heeft weinig zelfvertrouwen en heeft vaak geen hoge waardering voor zichzelf. Dit uit zich in diverse soorten gedrag. Vaak zien we een eenzijdig soort gedrag om te overleven: het kind kan zich vaak maar in één soort relatievorm handhaven.
lees meer

Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking

beperkingKinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking krijgen dankzij deze bewegingspedagogiek de mogelijkheid zichzelf beter te leren kennen. Ik daag hen uit hun lichaam meer te gaan ervaren en beter te leren kennen; nieuwe bewegingsmogelijkheden te onderzoeken; te genieten van hun lichaam ondanks de aanwezige beperkingen; te genieten van meer mogelijkheden van contact met anderen via aanraking en het ervaren van verschillende manieren van kracht in hun lichaam in het bewegingsspel.
lees meer