just dance
ellen van de gruiter -  sherborne bewegingspedagoge

Biografie

Ellen van de GruiterDans/beweging en taal zijn mijn lust en mijn leven. 
Wat hen verbindt is dat ze het beiden mogelijk maken voor mensen om met elkaar in contact te komen, zichzelf tot uitdrukking te brengen, te vertellen wat je voelt en denkt, met elkaar te communiceren.
Zonder beweging is er geen groei mogelijk, geen ontdekking van mogelijkheden, geen kans op ontplooiing. Alle leven is beweging.
In beweging maak ik mij kwetsbaar, zichtbaar en kenbaar.
“Dans is “er durven zijn”.

Ik vind het bijzonder om mensen via beweging mogelijkheden aan te reiken om contact te leren maken met zichzelf en anderen. waardoor zij beter in staat zijn hun leven ten volle vorm te geven. Daar zijn dans(expressie) en Sherborne Bewegingspedagogiek prachtige middelen voor!
In beide werkvormen gaan creativiteit, respect voor ieders mogelijkheden en beperkingen en liefdevolle aandacht voor alles wat er is, mij aan het hart. Daarbij houd ik van speelsheid en humor.

Een kleine schets van mijn loopbaan

In 1981 studeerde ik af als neerlandicus.

Sinds 1985 geef ik als dansexpressiedocente cursussen aan  volwassenen en kinderen en  was ik als dansconsulente werkzaam bij Kunstzinnige Vormingsinstituten. Gedurende 10 jaar gaf ik les in dansexpressie en de Sherbornemethode aan verstandelijk gehandicapte kinderen op een ZMLK-school te Hilversum. Dit werd de aanleiding om mij meer te willen gaan  richten op “Sherbornewerk”.
Ik volgde daartoe in België de Level I,II en III en een courseleadershipstage Sherborne Bewegingspedagogiek van de International Sherborne Foundation te Bristol.

Sinds 2002 ben ik werkzaam als gediplomeerd Sherbornetherapeute en courseleader.
Als zodanig werk ik ten behoeve van kinderen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden, kinderen met hechtingsproblematiek en kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (én hun ouders).
Ik heb mij via verdiepingscursussen gespecialiseerd in het werken met Sherborne en gehechtheid door Sherborne Samenspel (t.b.v. ouder-kindbegeleiding binnen de adoptie- en pleegzorg) en OKI-B (Ouder-Kind Interactie Bewegingsspel) (met name t.b.v. ouders en kinderen binnen de jeugdhulpverlening).
Daarnaast  geef ik cursussen in de Sherborne Bewegingspedagogiek aan werkers in de gezondheidszorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg, het maatschappelijk werk, de pleeg- en adoptiezorg, therapiepraktijken en het (speciaal) onderwijs.
Ook ben ik lid van de Kerngroep Sherborne Nederland.
In 2009 heb ik de 2-jarige Basisopleiding Contextuele Hulpverlening Leren over Leven te Utrecht afgerond.

In 2003 heb ik mijn activiteiten gebundeld in een eigen onderneming met de naam Just Dance:  daarin hebben zowel Sherbornewerk als dansexpressie (zie ook www.justdance-utrecht.nl) een plaats.
Sinds 2006 is Sherbornewerk het hoofdbestanddeel van mijn werk geworden.