just dance
ellen van de gruiter -  sherborne bewegingspedagoge

Meer uitleg over de doelgroepen

vervolg van
Kinderen van 0-12 jaar met gedrag- en leermoeilijkheden
Kinderen met hechtingsproblematiek en gebrek aan basisvertrouwen

doelgroepenAls er sprake is van een verstoorde ontwikkeling van het contact tussen ouders en kind biedt Sherborne Bewegingspedagogiek de mogelijkheid om het onderling vertrouwen te herstellen.
Het kind krijgt de gelegenheid vroegkinderlijke ervaringen die het heeft gemist,  alsnog te beleven, in een positieve contekst. Hierdoor wordt oude pijn opgelost en worden gevoelens van veiligheid en van eigenwaarde alsnog aangeraakt en opgebouwd.
Bewegen met elkaar vraagt om afstemming en openstaan voor elkaar. In de verschillende relatiespelvormen leren (adoptie- en pleeg)ouders  en kind een beter lichamelijk contact met elkaar op te bouwen, te spelen en genieten met elkaar.
Zichzelf leren kennen in beweging geeft het kind zelfvertrouwen. Wederzijds elkaar en elkaars grenzen respecteren en elkaar positief waarderen geeft vertrouwen naar anderen.   
Vanuit een dergelijk zich thuis voelen bij zichzelf en zijn ouders/gezin krijgt het kind een goede basis om de wereld in te gaan: naar andere kinderen en volwassenen, naar school, en verder.

vervolg van
Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking

beperkingVoor MCG-cliënten kan deze begeleiding de kwaliteit van hun leven verhogen.
Voor minder ernstig verstandelijk beperkten draagt het tevens bij aan verhoging van zelfredzaamheid en welbevinden.
In het geval van autisme resp. autistiforme verschijnselen in het gedrag zijn eveneens positieve resultaten mogelijk via Sherborne-Begeleiding.
 
In deze doelgroep ligt het ter bespreking met welke volwassene de begeleiding kan worden gedaan: een ouder, beide ouders of een hulpverlener uit de verzorgingsinstelling waar cliënt woont. Of met mij als therapeute.
De begeleiding is ook met meerdere cliënten en begeleiders erbij in een groep mogelijk.