just dance
ellen van de gruiter -  sherborne bewegingspedagoge

Ouder(s) en kind

ouders en kindDe door Sherborne zo genoemde “relationship plays”  zijn bewegingsspelletjes, waarin volwassene en kind beter contact met elkaar kunnen krijgen. Het kind staat hierin centraal. Ze bieden het kind de gelegenheid zich bewust te worden van zijn lichaam en zijn bewegingsmogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. Ook kan het kind in contact met de ouder(s) ervaren hoe het zijn kracht zoal kan gebruiken.

In de spelletjes kan het contact van ouder met kind variëren van een koesterend  zorg dragen voor  naar een uitdagen tot initiatieven bij het kind, en nog weer verder tot een zich tegenover de volwassene durven plaatsen door het kind. Door deze verschillende relatiespelvormen bewust te ervaren krijgt het kind vertrouwen in zichzelf en in (zijn omgang met) anderen. Het kind gaat spelenderwijs ontdekken hoe communicatie en lichaamstaal werkt.
Plezier en humor spelen een wezenlijke rol.

Ouder en kind leren speels en respectvol met elkaar om te gaan, af te stemmen in contact, wederzijds grenzen te respecteren en daardoor elkaar meer te (durven) vertrouwen.
Het is een proces om samen te groeien en beter te leren communiceren. Door uit te gaan van de mogelijkheden van het kind, gaat het om bevestiging in plaats van presteren, om waarderen en genieten van en met elkaar.

Vanuit deze ontstane (thuis)basis is het kind in staat zinvolle contacten aan te gaan met andere kinderen en volwassenen in zijn omgeving: op school, in de buurt, in diverse activiteiten.