just dance
ellen van de gruiter -  sherborne bewegingspedagoge

Begeleidingsvormen

individueel

wanneer er sprake is van een hulpvraag door een kind/volwassene, bij wie geen mogelijkheid of noodzaak is tot contact met (pleeg-/adoptie)ouders of verzorgers, geef ik individuele begeleiding

ouder(s) en kind

Wanneer het een hulpvraag is voor een kind, nemen bij voorkeur de (adoptie-/pleeg)ouders ook deel aan de begeleiding. lees meer over Ouder(s) en kind

kinderen onderling

Deze vorm ligt het meest voor de hand binnen het  kleuter- en basis- onderwijs regulier en het speciaal onderwijs, maar is ook denkbaar in GGZ-instellingen, fysiotherapiepraktijken en andere hulpverlening voor kinderen. lees meer bij Onderwijs

ouder en kind-groepen

Binnen een setting waarin meerdere ouder-en-kindparen in een groep Sherborne bewegingssessies kunnen doen onder mijn leiding. lees meer over Ouder(s) en kind